Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/8/2020
Ngày cập nhật : 01-08-2020

1. Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
2. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.
3. Huyện Ea Súp mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng.
4. Đắk Lắk có kết quả xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19.
5. Thực hiện nghiêm các phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch bệnh.
6. Đắk Lắk phấn đấu có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.
7. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/7/2020
Trang 1 trong tổng số 53