Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2020
Ngày cập nhật : 13-09-2020

1. Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ thi công dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp.
2. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
3. Tỉnh Đắk Lắk đảm bảo cân đối chi ngân sách nhà nước.
4. Bệnh nhân mắc Covid 19 cuối cùng của Đắk Lắk xuất viện, nỗ lực lớn của đội ngũ y bác sỹ.
5. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đắk Lắk quyết tâm giảm 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh và cấp huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025.
6. Tin thế giới.
7. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/8/2020
Trang 1 trong tổng số 55