Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2020
Ngày cập nhật : 18-09-2020

1. Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2020 và Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Công bố Quyết định bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
3. Các ý tưởng, dự án dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020 tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp.
4. Đắk Lắk có 1 thí sinh đạt thủ khoa khối A1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
5. Hải quan Đắk Lắk nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép".
6. Công an Đắk Lắk nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
7. Xây dựng Nông thôn mới: Lan tỏa phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2020
Trang 1 trong tổng số 57