Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2020
Ngày cập nhật : 24-11-2020

1. Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện Pháp luật và Thi hành Pháp luật.
2. Khánh thành Trường Tiểu học Ama Pui, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk.
3. Trường Đại học Tây Nguyên khai giảng năm học mới.
4. Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người dân tỉnh Đắk Lắk.  
5. Giải báo chí về xây dựng Đảng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk.
6. Nông dân thu hoạch 155.000 ha cây trồng các loại vụ Hè thu.
7. Các địa phương gieo trồng vụ Thu đông năm 2020 đạt 94,5% kế hoạch.
8. Đắk Lắk có 186 ha sắn bị bệnh khảm lá.
9. Đắk Lắk có 6 loại cây ăn quả có mã số vùng trồng.
10. Huyện Krông Pắc nỗ lực ngăn chặn dịch tả heo Châu Phi.
11. Tin thế giới.


Trang 61 trong tổng số 63