Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/12/2020
Ngày cập nhật : 03-12-2020

1. Công điện của Chính phủ về thực hiện phòng chống dịch Covid-19.
2. Khánh thành dự án phát triển nhà ở xã hội độc lập cho cán bộ, công chức, viên chức.
3. Cất bốc mộ liệt sỹ hi sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.
4. Đắk Lắk tiết kiệm được gần 250 tỷ đồng ngân sách nhà nước.
5. Đắk Lắk bị thiệt hại nặng do mưa lũ.    
6. Tình hình mưa lũ, sạt lở ở huyện Ea Kar.    
7. Hiệu quả phát triển vùng nguyên liệu cà phê quy mô lớn được xác nhận tại Đắk Lắk.
8. Khởi nghiệp: Đắk Lắk góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia bền vững.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/8/2020
Trang 5 trong tổng số 63