Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 2556 Oct. 03 09.04

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

m9-576 May. 07 14.35

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42


Chương trình thời sự 16h00 ngày 12/1/2018

Thời sự 16h00
Chương trình thời sự 16h00 ngày 12/1/2018
Ngày cập nhật : 12-01-2018

1. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2017.
2. Hội nghị tổng kết công tác kiểm lâm năm 2017.
3. Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk và đại biểu HĐND huyện Ea Hleo tiếp xúc cử tri.
4. Tỉnh Đắk Lắk nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh.
5. Một số ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên.
6. Nông dân kỳ vọng thanh long vụ tết.
7. Huyện Cư Kuin nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động.
8. Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở xã Cư Suê, huyện Cư Mgar.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 16h00 ngày 11/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 10/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 9/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 8/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 7/1/2018
Chương trình Thời sự 16h00 ngày 6/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 5/1/2018
Chương trình Thời sự 16h00 ngày 4/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 3/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 2/1/2018
Chương trình Thời sự 16h00 ngày 1/1/2018