Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
An toàn giao thông
An toàn giao thông ngày 9/3/2018
Ngày cập nhật : 10-03-2018

1. Trong tháng 2/2018, tai nạn và va chạm giao thông giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.
2. Vai trò của nữ cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
3. Phụ nữ với nghề lái xe taxi.


An toàn giao thông ngày 18/7/2014
An toàn giao thông ngày 11/7/2014
An toàn giao thông ngày 4/7/2014
An toàn giao thông ngày 27/6/2014
An toàn giao thông ngày 20/6/2014
An toàn giao thông ngày 13/6/2014
An toàn giao thông ngày 6/6/2014
An toàn giao thông ngày 30/5/2014
An toàn giao thông ngày 23/5/2014
An toàn giao thông ngày 16/5/2014
An toàn giao thông ngày 9/5/2014
An toàn giao thông ngày 2/5/2014
An toàn giao thông ngày 25/4/2014
An toàn giao thông ngày 18/4/2014
An toàn giao thông ngày 11/4/2014
An toàn giao thông ngày 4/4/2014
An toàn giao thông ngày 28/3/2014
An toàn giao thông ngày 21/3/2014
An toàn giao thông ngày 14/3/2014
An toàn giao thông ngày 7/3/2014
An toàn giao thông ngày 28/2/2014
Trang 10 trong tổng số 21