Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Chính sách mới, văn bản mới
Chính sách mới, văn bản mới ngày 8/12/2017
Ngày cập nhật : 08-12-2017

1. Nghị định số 122/NĐ-CP quy định doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số.
2. Thông tư 105/TT-BTC về tạm ứng 60% ngân sách hỗ trợ hộ dân định canh, định cư.


Chính sách mới, văn bản mới ngày 6/12/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 4/12/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 29/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 27/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 24/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 22/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 20/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 16/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 13/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 11/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 9/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 7/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 3/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 1/11/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 31/10/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 25/10/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 23/10/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 19/10/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 17/10/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 13/10/2017
Chính sách mới, văn bản mới ngày 10/10/2017
Trang 1 trong tổng số 31