Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/3/2019
Ngày cập nhật : 21-03-2019

1/ Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và phổ biến, quán triệt các luật mới.
2/ Đắk Lắk tăng cường chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019.
3/ Trên địa bàn Đắk Lắk xảy ra nhiều hành vi sử dụng điện mất an toàn.
4/ Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét.
5/ Dịch tả heo Châu Phi không lây lan sang người.
6/ Huyện Cư Kuin thiệt hại do hạn hán.
7/ Xây dựng Nông thôn mới: tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/2/2019
Trang 1 trong tổng số 157