Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/3/2019
Ngày cập nhật : 26-03-2019

1/ Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk mở rộng lần thứ 21.
2/ Tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.
3/ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học.
4/ Huyện Krông Pắc nỗ lực trong công tác phòng chống lao tại cộng đồng.
5/ Đắk Lắk thu hoạch 1.250 ha cây trồng vụ Đông Xuân.
6/ Bệnh lở mồm long móng diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
7/ Năng suất điều ở huyện Cư M’gar giảm mạnh.
8/ Người trồng tiêu ở huyện Krông Búk gặp khó khăn vì tiêu bị nhiễm bệnh.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/3/2019
Trang 1 trong tổng số 157