Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/4/2019
Ngày cập nhật : 18-04-2019

1/ Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc tại huyện Krông Pắc.
2/ Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc tại huyện Ea Súp.
3/ Giao ban công tác xây dựng Đảng quý‎ I/2019.
4/ Giao ban công tác mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh quý I/2019.
5/ UBND tỉnh Đắk Lắk thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
6/ Hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng chống bạo lực học đường.
7/ Thị xã Buôn Hồ nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
8/ Khởi nghiệp: Tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh các họat động hỗ trợ khởi nghiệp trong năm 2019.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/3/2019
Trang 1 trong tổng số 173