Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/4/2019
Ngày cập nhật : 20-04-2019

1/ Quân khu 5 kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại Đắk Lắk.
2/ Đắk Lắk không còn địa phương có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%.
3/ Quý I/2019, thành phố Buôn Ma Thuột thu ngân sách 373 tỷ đồng.
4/ Đắk Lắk khống chế thành công dịch lở mồm long móng tại 2 huyện.
5/ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nỗ lực mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo.
6/ Đắk Lắk tập trung hòan thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
7/ Tin thế giới.
8/ Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/3/2019
Trang 1 trong tổng số 173