Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự ngày 16/5/2017
Ngày cập nhật : 17-05-2017

1/ Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại CămpuChia.
2/ Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị Khóa XI.
3/ Hội nghị đánh giá công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
4/ Tăng cường xử lý vi phạm tốc độ.
5/ Nha Trang phát triển hơn 30 khu đô thị mới.
6/ Đắk Nông thực hiện tinh giản biên chế.
7/ Tái diễn tình trạng nuôi ương tôm hùm trong Khu di tích thắng cảnh gành Đá Đĩa, tỉnh Phú Yên.
8/ Gia Lai đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch sinh thái.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự ngày 15/5/2017
Chương trình thời sự ngày 14/5/2017
Chương trình thời sự ngày 13/5/2017
Chương trình thời sự ngày 12/5/2017
Chương trình thời sự ngày 11/5/2017
Chương trình thời sự ngày 10/5/2017
Chương trình thời sự ngày 9/5/2017
Chương trình thời sự ngày 8/5/2017
Chương trình thời sự ngày 7/5/2017
Chương trình thời sự ngày 6/5/2017
Chương trình thời sự ngày 5/5/2017
Chương trình thời sự ngày 4/5/2017
Chương trình thời sự ngày 3/5/2017
Chương trình thời sự ngày 2/5/2017
Chương trình thời sự ngày 1/5/2017
Chương trình thời sự ngày 30/4/2017
Chương trình thời sự ngày 29/4/2017
Chương trình thời sự ngày 28/4/2017
Chương trình thời sự ngày 27/4/2017
Chương trình thời sự ngày 26/4/2017
Chương trình thời sự ngày 25/4/2017
Trang 1 trong tổng số 139