Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 2556 Oct. 03 09.04

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42


Chương trình thời sự ngày 17/5/2017

Thời sự 19h45
Chương trình thời sự ngày 17/5/2017
Ngày cập nhật : 18-05-2017

1/ Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017.
2/ Hội nghị cán bộ chủ chốt TP BMT.
3/ Lễ khánh thành Cột mốc số 41 và 43 trên tuyến biên giới Việt Nam- Cămpuchia.
4/ Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Đắk Lắk có 64 điểm thi tại 15 huyện, thị xã, thành phố.
5/ Cần thận trọng với loại mã độc tống tiền trên internet.
6/ Hội CCB huyện Krông Ana với phong trào thi đua CCB gương mẫu.
7/ Những người làm kinh tế giỏi: Nâng cao thu nhập nhờ trồng xen canh trong vườn cà phê.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự ngày 16/5/2017
Chương trình thời sự ngày 15/5/2017
Chương trình thời sự ngày 14/5/2017
Chương trình thời sự ngày 13/5/2017
Chương trình thời sự ngày 12/5/2017
Chương trình thời sự ngày 11/5/2017
Chương trình thời sự ngày 10/5/2017
Chương trình thời sự ngày 9/5/2017
Chương trình thời sự ngày 8/5/2017
Chương trình thời sự ngày 7/5/2017
Chương trình thời sự ngày 6/5/2017
Chương trình thời sự ngày 5/5/2017
Chương trình thời sự ngày 4/5/2017
Chương trình thời sự ngày 3/5/2017
Chương trình thời sự ngày 2/5/2017
Chương trình thời sự ngày 1/5/2017
Chương trình thời sự ngày 30/4/2017
Chương trình thời sự ngày 29/4/2017
Chương trình thời sự ngày 28/4/2017
Chương trình thời sự ngày 27/4/2017
Chương trình thời sự ngày 26/4/2017
Trang 1 trong tổng số 136