Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 10/8/2017
Ngày cập nhật : 11-08-2017

1. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Kết luận số 10 của Bộ Chính trị và Kết luận số 11 của Ban Bí thư.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.
3. Họp Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Đắk Lắk.
4. Khai mạc hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2017.
5. Đắk lắk tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
6. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
7. Huyện Ea H’leo chú trọng đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
8. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 31/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 30/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/7/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 25/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 24/7/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/7/2017
Trang 1 trong tổng số 140