Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/8/2017
Ngày cập nhật : 12-08-2017

1. Hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2016.
2. Hội nghị hiệp thương thống nhất nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.
3. UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai phương án ứng phó thiên tai năm 2017.
4. Diện tích rừng trông đạt thấp.
5. Huyện Krông Pắk chuẩn bị cho năm học mới.
6. Gia Lai loại bỏ khỏi quy hoạch hàng loạt thủy điện.
7. Doanh nghiệp ở Quảng Ngãi xả nước thải chưa qua xử lí ra môi truờng.
8. Khánh Hòa mất mùa vụ muối năm 2017.
9. Hồi sinh nghề dệt truyền thống của dân tộc Brâu, tỉnh Kon Tum.
10. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 10/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 31/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 30/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/7/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 25/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 24/7/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/7/2017
Trang 1 trong tổng số 140