Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2017
Ngày cập nhật : 25-09-2017

1/ Thành phố Buôn Ma Thuột đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
2/ Hiệu quả của Dự án Ngân hàng bò.
3/ Đắk Lắk tăng cường phòng chống dịch bệnh trong trường học.
4/ Nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách.
5/ Giá cà phê giảm.
6/ Giá xăng tăng.
7/ Giá vàng giảm.
8/ Sôi động thị trường mùa cưới 2017.
9/ Điểm thời sự nổi bật trong tuần.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/9/2017
Trang 1 trong tổng số 144