Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/10/2017
Ngày cập nhật : 21-10-2017

1/ Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị T.Ư 6, Khóa XII.
2/ Gặp mặt kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam.
3/ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk khai giảng năm học 2017-2018.
4/ Công bố Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tổng hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk.
5/ Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
6/ Đường giao thông buôn du lịch Akô Dhông bị hư hỏng.
7/ Ngành giáo dục đào tạo Đắk Lắk đẩy mạnh phong trào thi đua hai giỏi.
8/ Ninh Thuận tăng cường kiểm tra xử lý ‎các trường hợp khai thác hải sản bằng chất nổ.
9/ Nỗi lo hồ đập chưa được đầu tư sửa chữa trên địa bàn huyện Phù Mỹ, Bình Định.
10/ Giá kén tằm cao, nông dân Lâm Đồng có lãi lớn.
11/ Phát huy lợi thế cảng nước sâu Dung Quất.
12/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 19/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2017
Trang 1 trong tổng số 161