Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 31/10/2017
Ngày cập nhật : 01-11-2017

1/ Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc tại huyện MĐrắk.
2/ Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc tại huyện Ea Kar.
3/ Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc tại huyện Cư Mgar.
4/ Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Hội Nông dân tỉnh.
5/ UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk và Ban Dân tộc tỉnh sơ kết chương trình phối hợp.
6/ Kỳ họp thứ 27 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.
7/ Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng.
8/ Phú Yên hạn chế tích nước hồ chứa nước La Bách để tránh vỡ đập.
9/ Cà phê vào vụ và nỗi lo của nông dân Lâm Đồng.
10/ Kon Tum đề nghị Bộ Tài chính cấp bổ sung hơn 67 tỷ đồng mua thẻ BHYT.
11/ Công tác xã hội hóa giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.
12/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 30/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 25/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 24/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 23/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 19/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/10/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2017
Trang 1 trong tổng số 161