Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/11/2017
Ngày cập nhật : 28-11-2017

1/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền.
2/ Đoàn công tác của BCĐ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia của Trung ương làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk.
3/ Đoàn công tác của BCĐ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia của Trung ương làm việc tại huyện Cư M’Gar.
4/ 40-50% người dân được tiếp nhận và sử dụng thông tin thông qua việc đọc và học tập suốt đời.
5/ Hiệu quả của mô hình Tiếng kẻng an ninh.
6/ Đắk Lắk gieo trồng gần 60.000 ha cây trồng vụ Thu đông 2017.
7/ Huyện Krông Năng đẩy mạnh tái canh cà phê.
8/ Huyện Cư Mgar ồ ạt trồng nghệ tự phát.
9/ Hiệu quả của Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại huyện Buôn Đôn.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự ngày 2/7/2017
Chương trình thời sự ngày 1/7/2017
Chương trình Thời sự ngày 30/6/2017
Chương trình Thời sự ngày 29/6/2017
Chương trình Thời sự ngày 28/6/2017
Chương trình thời sự ngày 27/6/2017
Chương trình thời sự ngày 26/6/2017
Chương trình thời sự ngày 25/6/2017
Chương trình thời sự ngày 24/6/2017
Chương trình thời sự ngày 23/6/2017
Chương trình thời sự ngày 22/6/2017
Chương trình thời sự ngày 21/6/2017
Chương trình thời sự ngày 20/6/2017
Chương trình thời sự ngày 19/6/2017
Chương trình thời sự ngày 18/6/2017
Chương trình thời sự ngày 17/6/2017
Chương trình thời sự ngày 16/6/2017
Chương trình thời sự ngày 15/6/2017
Chương trình thời sự ngày 14/6/2017
Chương trình thời sự ngày 13/6/2017
Chương trình thời sự ngày 12/6/2017
Trang 8 trong tổng số 178