Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/12/2017
Ngày cập nhật : 05-12-2017

1/ Đắk Lắk đánh giá công tác thu thuế và chống thất thu ngân sách.
2/ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trao nhà tình nghĩa tại huyện Krông Ana.
3/ Năm 2017, Cục Hải quan Đắk Lắk thu ngân sách ước đạt 590 tỷ đồng.
4/ Năm 2018 Đắk Lắk phấn đấu có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
5/ UBMTTQVN huyện Cư Kuin tích cực chăm lo cho người nghèo.
6/ Đắk Lắk gieo trồng được 730 ha cây trồng vụ Đông xuân 2017-2018.
7/ Mưa kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thu họach cà phê ở Đắk Lắk.
8/ Sản lượng lương thực của Đắk Lắk năm 2017 đạt 1,2 triệu tấn.
9/ Huyện Krông Ana gặp khó khăn trong sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018.
10/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/12/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/12/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 1/12/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 30/11/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/11/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 23/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/11/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 19/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/11/2017
Trang 1 trong tổng số 145