Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/12/2017
Ngày cập nhật : 07-12-2017

1/ Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.
2/ Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX.
3/ HĐND tỉnh Đắk Lắk thảo luận nhiều giải pháp tăng thu ngân sách năm 2018.
4/ Huyện Cư MGar bảo đảm an ninh trong mùa thu hoạch cà phê.
5/ Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục huyện Krông Năng.
6/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 10/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/8/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/8/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/8/2017
Trang 6 trong tổng số 147