Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/12/2017
Ngày cập nhật : 07-12-2017

1/ Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.
2/ Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX.
3/ HĐND tỉnh Đắk Lắk thảo luận nhiều giải pháp tăng thu ngân sách năm 2018.
4/ Huyện Cư MGar bảo đảm an ninh trong mùa thu hoạch cà phê.
5/ Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục huyện Krông Năng.
6/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự ngày 30/5/2017
Chương trình thời sự ngày 29/5/2017
Chương trình thời sự ngày 28/5/2017
Chương trình thời sự ngày 27/5/2017
Chương trình thời sự ngày 26/5/2017
Chương trình thời sự ngày 25/5/2017
Chương trình thời sự ngày 24/5/2017
Chương trình thời sự ngày 23/5/2017
Chương trình thời sự ngày 22/5/2017
Chương trình thời sự ngày 21/5/2017
Chương trình thời sự ngày 20/5/2017
Chương trình thời sự ngày 19/5/2017
Chương trình thời sự ngày 18/5/2017
Chương trình thời sự ngày 17/5/2017
Chương trình thời sự ngày 16/5/2017
Chương trình thời sự ngày 15/5/2017
Chương trình thời sự ngày 14/5/2017
Chương trình thời sự ngày 13/5/2017
Chương trình thời sự ngày 12/5/2017
Chương trình thời sự ngày 11/5/2017
Chương trình thời sự ngày 10/5/2017
Trang 10 trong tổng số 147