Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/12/2017
Ngày cập nhật : 17-12-2017

1/ Đảng ủy Bộ đội biên phòng Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2017.
2/ Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ea HLeo lần thứ 19.
3/ Hơn 209 tỷ đồng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
4/ Năm 2017, Đắk Lắk có gần 1.300 lượt người nghiện ma túy được tiếp cận dịch vụ chữa trị, cai nghiện.
5/ Đắk Lắk mở rộng ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện đối với cá nhân kinh doanh.
6/ Những phụ nữ đảm việc nước giỏi việc nhà.
7/ Tin thế giới.
8/ Tiêu điểm thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2017
Trang 5 trong tổng số 146