Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/1/2018
Ngày cập nhật : 13-01-2018

1/ Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018.
2/ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015.
3/ Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018.
4/ Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2017.
5/ Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk và HĐND huyện Cư Kuin tiếp xúc cử tri.
6/ Những tín hiệu tích cực đối với xăng E5 tại Đắk Lắk.
7/ Nông dân trồng mía ở Gia Lai điêu đứng vì không bán được sản phẩm.
8/ Lâm Đồng phòng và chữa cháy rừng.
9/ Khánh Hòa sẽ thả muỗi Wolbachia loại trừ sốt xuất huyết.
10/ Phú Yên nỗ lực đẩy mạnh hợp tác và phát triển.
11/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/7/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 25/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 24/7/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 19/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/7/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/7/2017
Chương trình thời sự ngày 15/7/2017
Chương trình thời sự ngày 14/7/2017
Chương trình Thời sự ngày 13/7/2017
Chương trình Thời sự ngày 12/7/2017
Chương trình Thời sự ngày 11/7/2017
Chương trình thời sự ngày 10/7/2017
Chương trình thời sự ngày 9/7/2017
Chương trình thời sự ngày 8/7/2017
Chương trình thời sự ngày 7/7/2017
Trang 9 trong tổng số 151