Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 2556 Oct. 03 09.04

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

m9-576 May. 07 14.35

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/1/2018

Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/1/2018
Ngày cập nhật : 13-01-2018

1/ Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018.
2/ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015.
3/ Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018.
4/ Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2017.
5/ Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk và HĐND huyện Cư Kuin tiếp xúc cử tri.
6/ Những tín hiệu tích cực đối với xăng E5 tại Đắk Lắk.
7/ Nông dân trồng mía ở Gia Lai điêu đứng vì không bán được sản phẩm.
8/ Lâm Đồng phòng và chữa cháy rừng.
9/ Khánh Hòa sẽ thả muỗi Wolbachia loại trừ sốt xuất huyết.
10/ Phú Yên nỗ lực đẩy mạnh hợp tác và phát triển.
11/ Tin thế giới.


Trang 133 trong tổng số 133