Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/2/2018
Ngày cập nhật : 27-02-2018

1/ Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thăm các cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.
2/ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.
3/ Đắk Lắk phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt 15.000 tỷ đồng.
4/ Ngành y tế Đắk Lắk và những bước tiến mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
5/ Đắk Lắk thu hoạch lúa Đông xuân sớm.
6/ Đắk Lắk thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2017-2018.
7/ Tập trung tưới nước đợt 2 cho cây cà phê.
8/ Đắk Lắk phát triển rau thủy canh.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/9/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/9/2017
Trang 8 trong tổng số 146