Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/2/2018
Ngày cập nhật : 27-02-2018

1/ Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thăm các cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.
2/ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.
3/ Đắk Lắk phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt 15.000 tỷ đồng.
4/ Ngành y tế Đắk Lắk và những bước tiến mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
5/ Đắk Lắk thu hoạch lúa Đông xuân sớm.
6/ Đắk Lắk thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2017-2018.
7/ Tập trung tưới nước đợt 2 cho cây cà phê.
8/ Đắk Lắk phát triển rau thủy canh.
9/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/1/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/1/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/1/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/1/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 10/1/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/1/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/1/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/1/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/1/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/1/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/1/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/1/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/1/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/1/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 31/12/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 30/12/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/12/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/12/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/12/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/12/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/12/2017
Trang 3 trong tổng số 154