Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/3/2018
Ngày cập nhật : 14-03-2018

1/ UBND tỉnh Đắk Lắk tập huấn khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018.
2/ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.
3/ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk huấn luyện chiến sỹ mới năm 2018.
4/ Mở gói thầu xây lắp Tiểu dự án Buôn Tría, huyện Lắk.
5/ Giai đọan 2018-2020 Đắk Lắk sẽ đào tạo nghề cho 26.000 lao động nông thôn.
6/ Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Ea Súp, những tín hiệu khả quan.
7/ Cháy hơn 50 ha rừng trồng ở Ia Grai, Gia Lai.
8/ Bệnh sữa xuất hiện rải rác tại vùng nuôi tôm hùm Sông Cầu, Phú Yên.
9/ Lâm Đồng đẩy mạnh bảo tồn các làng nghề gắn với du lịch.
10/ Bổ sung chỉnh lí hiện vật tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, Quảng Ngãi.
11/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 1/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/2/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/2/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/2/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/2/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/2/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/2/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/2/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/2/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/2/2018
Trang 1 trong tổng số 149