Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/4/2018
Ngày cập nhật : 07-04-2018

1/ Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ 18.
2/ Hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế tỉnh Đắk Lắk năm 2017.
3/ Đắk Lắk đánh giá công tác sắp xếp, đổi mới nâng cao hoạt động các công ty nông lâm nghiệp quý I/2018.
4/ Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy và Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk.
5/ Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk sơ kết công tác thuế quý I/2018.
6/ Hiệu qủa từ mô hình tưới nước tiết kiệm tự động.
7/ Quảng Nam đình chỉ công tác 6 kiểm lâm liên quan đến các vụ phá rừng.
8/ Đắk Nông thu ngân sách quý I đạt 669 tỷ đồng.
9/ Phú Yên đầu tư cải tạo lưới điện.
10/ Khởi động Thành phố Giáo dục Quốc tế đầu tiên trong cả nước.
11/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/3/2018
Trang 1 trong tổng số 153