Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/4/2018
Ngày cập nhật : 14-04-2018

1/ Bế mạc Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2/ Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại Đắk Lắk.
3/ Hội nghị BCH Đảng bộ huyện M Đrắk lần thứ 13.
4/ Người dân huyện Cư Kuin gặp khó vì hồ tiêu rớt giá.
5/ Xã Ea Đăh, huyện Krông Năng nan giải tình trạng sinh con thứ 3.
6/ Đắk Nông phấn đấu giá trị tổng sản phẩm 6 tháng đạt 6.319 tỷ đồng.
7/ Quảng Ngãi thành lập 8 HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ.
8/ Khó khăn trong tái sản xuất ở vùng trồng chuối Phú Yên.
9/ Giá nước sinh hoạt tăng cao ở Gia Lai.
10/ Khánh Hòa đa dạng sản phẩm du lịch đón đầu mùa lễ 30/4.
11/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 10/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/3/2018
Trang 1 trong tổng số 155