Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 19/4/2018
Ngày cập nhật : 20-04-2018

1/ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.
2/ Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân và triển khai sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2018 các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
3/ Ra mắt trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk.
4/ Hội thảo “Kế hoạch thí điểm phát triển toàn diện HTX nông nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 – 2020”.
5/ Khởi động Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020.
6/ Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến.
7/ Huyện Buôn Đôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.
8/ Xây dựng nông thôn mới: Tỉnh Đắk Lắk xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu sản xuất.
9/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 10/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/4/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/4/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/3/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/3/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/3/2018
Trang 1 trong tổng số 153