Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 23/4/2018
Ngày cập nhật : 24-04-2018

1/ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu năm 2018.
2/ Đắk Lắk tập trung sắp xếp, đổi mới nâng cao họat động các công ty nông lâm nghiệp.
3/ Ngân hàng Đắk Lắk đẩy mạnh hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp.
4/ Thí sinh Đắk Lắk hòan thành hộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018.
5/ Tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn PCCC nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
6/ Đắk Lắk thu họach 7.551 ha cây trồng vụ Đông xuân 2017-2018.
7/ Nông dân tập trung tưới nước cho cây cà phê.
8/ Đắk Lắk tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
9/ Xây dựng nhãn hiệu tập thể xoài Ea Súp.
10/ Tin thế giới.

                             


Trang 161 trong tổng số 162