Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/5/2018
Ngày cập nhật : 17-05-2018

1/ Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
2/ Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Cămpuchia.
3/ Ký‎ kết hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Viettel Đắk Lắk.
4/ Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đồng tình với những quyết sách tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
5/ Cần thận trọng khi truyền dịch.
6/ Tai nạn giao thông ở huyện Cư Kuin giảm sâu cả 3 tiêu chí.
7/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự tối thứ Hai, ngày 4/10/2010
Chương trình thời sự tối Chủ Nhật, ngày 3/10/2010
Chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 2/10/2010
Chương trình thời sự tối thứ Sáu, ngày 1/10/2010
Chương trình thời sự tối thứ Năm, ngày 30/9/2010
Chương trình thời sự tối thứ Tư, ngày 29/9/2010
Chương trình thời sự tối thứ Ba, ngày 28/9/2010
Chương trình thời sự tối thứ Hai, ngày 27/9/2010
Chương trình thời sự tối Chủ Nhật, ngày 26/9/2010
Chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 25/9/2010
Chương trình thời sự tối thứ Sáu, ngày 24/9/2010
Chương trình thời sự tối thứ Năm, ngày 23/9/2010
Chương trình thời sự tối thứ Tư, ngày 22/9/2010
Chương trình thời sự tối thứ Ba, ngày 21/9/2010
Chương trình thời sự thứ Hai, ngày 20/9/2010
Chương trình thời sự tối Chủ Nhật, ngày 19/9/2010.
Chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 18/9/2010.
Chương trình thời sự tối thứ Sáu, ngày 17/9/2010.
Trang 137 trong tổng số 142