Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 31/5/2018
Ngày cập nhật : 01-06-2018

1/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
2/ Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi và khai mạc họat động hè 2018.
3/ Hội nghị doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên.
4/ Ra mắt Văn phòng VCCI tại Đắk Lắk.
5/ Cho vay doanh nghiệp tăng trưởng mạnh.
6/ Đắk Lắk chuẩn bị trồng rừng năm 2018.
7/ Các trường THCS trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đang nhận hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 năm học 2018-2019.
8/ Đắk Lắk chủ động tiêm vắcxin phòng chống lở mồm long móng cho đàn gia súc.
9/ Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá vẫn gặp nhiều khó khăn.
10/ Xây dựng nông thôn mới: Xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin giữ vững và nâng cao tiêu chí thu nhập và hộ nghèo.
11/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 30/5/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/5/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 25/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 24/5/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/5/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/5/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/5/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/5/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/5/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/5/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 10/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/5/2018
Trang 1 trong tổng số 145