Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/6/2018
Ngày cập nhật : 19-06-2018

1. UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn tỉnh
2. Chấm các tác phẩm dự thi Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, năm 2018.
3. Đắk Lắk có 13 dự án đầu tư nước ngoài.
4. Một số hồ chưa nước tại Đắk Lắk xuống cấp.
5. Đắk Lắk bắt đầu thời vụ trồng rừng năm 2018.
6. Đắk Lắk phấn đấu xóa vùng lõm trong công tác tiêm chủng.
7. Đắk Lắk gieo trồng được trên 111.500 héc ta cây trồng các loại vụ hè thu 2018.
8. Đắk Lắk thu hoạch được trên 53.600 héc ta cây trồng vụ đông xuân 2017 – 2018.
9. Huyện Cư Kuin phát triển kinh tế trang trại.
10. Đến năm 2020, Đắk Lắk xây dựng ít nhất từ 5 đến 10 mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
11. Hiệu quả từ mô hình nuôi heo theo tiêu chuẩn Vietgap.
12. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 31/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 30/5/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/5/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/5/2018
Trang 1 trong tổng số 144