Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/6/2018
Ngày cập nhật : 25-06-2018

1. Đắk Lắk triển khai Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
2. Tăng cường quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn.
3. Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia chương trình “tiếp sức mùa thi”.
4. Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia năm 2018.
5. Giá xăng dầu giảm.
6. Giá vật liệu xây dựng tăng.
7. Giá hồ tiêu tiếp tục giảm.
8. Trái cây nhập khẩu ngày càng đa dạng, phong phú.
9. Điểm thời sự nổi bật trong tuần.
9. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 23/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 19/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/6/2018
Trang 1 trong tổng số 152