Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/7/2018
Ngày cập nhật : 17-07-2018

1/ Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
2/ Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk sơ kết giữa nhiệnm kỳ.
3/ Đắk Lắk thực hiện dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử tại 34 cơ quan, đơn vị.
4/ Đắk Lắk có 6 câu lạc bộ hiến máu dự bị với 1.250 thành viên.
5/ Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.
6/ Đắk Lắk gieo trồng 187.745 ha cây trồng vụ Hè thu 2018.
7/ Đắk Lắk đã tái canh được 1.800 ha cà phê.
8/ Đắk Lắk có 80.000 ha cà phê trồng xen cây ăn trái cho hiệu quả cao.
9/ Nông dân Krông Pắc tích cực chăm sóc sầu riêng trước mùa thu hoạch.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 25/6/2018
Trang 1 trong tổng số 145