Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/7/2018
Ngày cập nhật : 18-07-2018

1/ Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Thành ủy Buôn Ma Thuột.
2/ Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Huyện ủy Ea Súp.
3/ Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018.
4/ Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.
5/ Đảng bộ Đài PT&TH Đắk Lắk sơ kết giữa nhiệm kỳ.
6/ Tình trạng sinh nhiều con ở xã Ea Sô, huyện Ea Kar.
7/ Cơ bản hòan tất công tác chuẩn bị cho sự kiện Đắk Nông mùa bơ chín.
8/ Quảng Ngãi dồn điền đổi thửa hơn 4.500 ha.
9/ Đắk Pơ, Gia Lai gia cố, sửa chữa các công trình hồ đập mùa mưa lũ.
10/ Phú Yên đưa cơ giới hóa vào sản xuất mía.
11/ Ngành chăn nuôi Khánh Hòa đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất.
12/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/6/2018
Trang 1 trong tổng số 145