Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 23/7/2018
Ngày cập nhật : 24-07-2018

1/ Đắk Lắk sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018.
2/ Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013-2018.
3/ Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt khá.
4/ Đắk Lắk nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.
5/ Cần quan tâm đầu tư xây dựng nhà vệ sinh bệnh viện.
6/ Đắk Lắk gieo trồng gần 198.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2018.
7/ Giá gà ta tăng.
8/ Đắk Lắk nâng cao chất lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản.
9/ Đắk Lắk phát triển tổ hợp tác nông nghiệp.
10/ Đắk Lắk tập trung nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi.
11/ TP Buôn Ma Thuột phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
12/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 19/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/7/2018
Trang 1 trong tổng số 145