Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/8/2018
Ngày cập nhật : 11-08-2018

1. Hội nghị đánh giá tình hình phát triển du lịch huyện Buôn Đôn giai đoạn 2010-2017, định hướng phát triển đến năm 2025.
2. Tỉnh Đắk Lắk phát triển 6 dự án sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản.
3. Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng.
4. Đắk Lắk có hơn 5.500 người bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp ưu đãi.
5. Khu du lịch Hồ Lắk được quy hoạch thành 3 phân khu với diện tích hơn 250 ha.
6. Khó khăn trong công tác tuyên truyền dân số ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn.
7. Giá dịch vụ y tế giảm, người bệnh bớt gánh nặng.
8. Xây dựng nông thôn mới: Phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Krông Năng.
9. Tin thế giới.`


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 1/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 31/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 30/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 23/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/7/2018
Trang 1 trong tổng số 158