Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/8/2018
Ngày cập nhật : 21-08-2018

1. Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc Hội làm việc tại huyện Cư Mgar.
2. Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc Hội làm việc tại huyện Krông Pắc.
3. Gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số có học lực giỏi, xuất sắc tỉnh Đăk Lăk lần thứ XX năm 2018.
4. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác cán bộ tại huyện Krông Ana.
5. Trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật.
6. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk khai giảng năm học 2018-2019.
7. Ý Nghĩa từ những ngôi nhà “Ấm áp tình nghĩa”.
8. Đắk Lắk trồng được 220 ha rừng trong kế hoạch 2018.
9. Huyện Krông Năng nâng cao chất lượng mác-ca.
10. Giá heo hơi  trên địa bàn  tỉnh Đắk Lắk trên 50.000 đồng/kg.
11. Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế tập thể.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 1/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 31/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 30/7/2018
Trang 1 trong tổng số 154