Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/9/2018
Ngày cập nhật : 19-09-2018

1/ Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản năm 2018.
2/ Ngành giáo dục tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp.
3/ Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk đào tạo giấy phép lái xe hạng A4.
4/ Hơn 2.000 vị trí lấn chiếm hành lang đường bộ trên Tỉnh lộ 2.
5/ Phát huy nhãn hiệu chứng nhận hồ tiêu Cư Kuin.
6/ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2013-2018.
7/ Khánh Hòa đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư.
8/ Lâm Đồng ứng dụng công nghệ mới thông minh trong nông nghiệp.
9/ Quảng Nam có 222 công trình nước sạch sử dụng hiệu quả thấp hoặc không họat động.
10/ Trẻ mắc bệnh tay chân miệng ở Quảng Ngãi tăng cao.
11/ Tháp Pôklong Garai Ninh Thuận chuẩn bị cho mùa lễ hội Katê.
12/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 10/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 31/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 30/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/8/2018
Trang 1 trong tổng số 154