Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2018
Ngày cập nhật : 20-09-2018

1/ Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2/ Chương trình gặp gỡ giao lưu hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản.
3/ Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk giám sát về quản lý sản xuất, kinh doanh giống và vật tư nông nghiệp.
4/ Hội nghị kết nối cung cầu giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Vĩnh Long.
5/ Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột đem yêu thương về với yêu thương.
6/ Khởi nghiệp: Giải pháp quản trị từ xa cho doanh nghiệp.
7/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 10/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 31/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 30/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/8/2018
Trang 1 trong tổng số 154