Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2018
Ngày cập nhật : 24-09-2018

1/ Trao học bổng tiếp sức đến trường khu vực Tây Nguyên năm 2018.
2/ Kiểm tra CCHC tại huyện Buôn Đôn.
3/ Sơ kết hợp tác thông tin các Đài khu vực Duyên hải Miền Trung – Tây Nguyên.
4/ Ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk giai đọan 2018-2020.
5/ Ấm lòng tết Trung thu cho học sinh xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp.
6/ Giá cà phê giảm, giá tiêu ổn định.
7/ Giá sầu riêng tăng mạnh.
8/ Giá xăng, dầu tăng.
9/ Từ ngày 1/1/2019 tăng thuế môi trường đối với xăng dầu.
10/ Người dân Đắk Lắk được mùa bơ.
11/ Điểm thời sự nổi bật trong tuần.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 10/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2018
Trang 1 trong tổng số 154