Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2018
Ngày cập nhật : 10-10-2018

1/ Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 16.
2/ Các HTX nông nghiệp đổi mới phương thức sản xuất hiệu quả.
3/ Sức mua cây giống tăng.
4/ Gía cà phê thấp, nông dân hạn chế tái canh cà phê.
5/ Hội nông dân TP Buôn Ma Thuột phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
6/ Cá bớp nuôi lồng chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Quảng Ngãi.
7/ 9 tháng ngư dân Khánh Hòa khai thác thủy sản tăng 0,7%.
8/ Lâm Đồng gặp khó khăn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
9/ Ninh Thuận phát triển diện tích trồng tỏi.
10/ Phát hiện tài liệu Hán Nôm tại Phú Yên.
11/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 1/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 25/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/9/2018
Trang 1 trong tổng số 158