Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/10/2018
Ngày cập nhật : 17-10-2018

1/ Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 49 năm ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
2/ HĐND tỉnh Đắk Lắk giám sát tại Sở Y tế.
3/ UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
4/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp chuyên đề về xây dựng cơ bản tháng 10 năm 2018.
5/ Ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Cămpuchia.
6/ Công tác kiểm tra giám sát ở Đảng bộ huyện Ea Kar.
7/ Quảng Ngãi đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới.
8/ Doanh nghiệp Khánh Hòa chú trọng nâng cao tay nghề cho lao động.
9/ Phú Yên phát triển chỉ dẫn địa lý‎ cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan.
10/ Chư Pưh, Gia Lai giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Cầu 110.
11/ Đắk Nông lập biên bản trên 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
12/ Tin thế giới


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 10/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 2/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 1/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 25/9/2018
Trang 1 trong tổng số 155