Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2018
Ngày cập nhật : 29-10-2018

1/ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật tặng sách cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk.
2/ Đắk Lắk phấn đấu về đích sớm thu ngân sách năm 2018.
3/ Diện tích cây ăn trái ở Đắk Lắk tăng vượt kế hoạch.
4/ Đắk Lắk thiếu hóa chất phòng chống sốt rét.
5/ Huyện Krông Búk tăng cường kiểm tra, xử lý xe máy độ chế tham gia giao thông.
6/ Giá cà phê trong nước tăng.
7/ Giá hồ tiêu giảm.
8/ Giá xăng dầu giảm.
9/ Giá cam qu‎ýt giảm mạnh.
10/ Giá bò hơi giảm, người nuôi gặp khó khăn.
11/ Điểm thời sự nổi bật trong tuần.
12/ Tin thế giới.


Trang 146 trong tổng số 155