Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/11/2018
Ngày cập nhật : 07-11-2018

1/ Đắk Lắk phấn đấu có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.
2/ Đắk Lắk hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
3/ Hơn 1.300 ha sắn ở Đắk Lắk bị bệnh khảm lá gây thiệt hại lớn.
4/ 10/31 cơ sở khám chữa bệnh BHYT sử dụng quỹ BHYT vượt mức trung bình tòan tỉnh.
5/ Huyện M’Đrắk nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
6/ Đắk Nông xây dựng phương án cấp điện cho mùa khô 2018-2019.
7/ Ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng ở Quảng Nam.
8/ Kon Tum phát huy vai trò của BHYT ở vùng đồng bào DTTS.
9/ Khánh Hòa có hơn 1.650 ca mắc tay chân miệng.
10/ Lâm Đồng bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2018
Chương trình thời sự ngày 19/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/10/2018
Trang 1 trong tổng số 160