Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2018
Ngày cập nhật : 13-11-2018

1. Ban Nội tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học.
2. Giao ban Báo chí định kỳ tháng 10/2018.
3. Dịch vụ đòi nợ thuê hoạt động phức tạp.
4. Tăng cường đảm bảo giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.
5. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dự trên kết quả.
6. Giá lợn tăng trở lại, người chăn nuôi vẫn thận trọng khi tái đàn.
7. Huyện Krông Năng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
8. Đắk Lắk thu hoạch gần 159.000 ha cây trồng vụ hè thu 2018.
9. Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
10. Đắk Lắk trồng rừng đạt gần 210% kế hoạch.
11. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/11/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/10/2018
Trang 1 trong tổng số 155